Dikili'de Halıcılık


Dikili'nin diğer bir önemli gelir kaynağı da halıcılıktır. Bölgede dünyaca ünlü Yağcıbedir Halıları dokunmaktadır. Bu halılar, çeşitli renk ve özelliklerinin yanında öyküleri ile de ilgi çekmektedir. Özellikle "Kız Bergama" adı ile anılan halıları dokuyan Yağcı Bedir Aşiretinin bir öyküsü bahse konu halının içine sığdırılmıştır.


Öyküye göre; Yağcı Bedir Aşireti, Bergama Küçükkaya'da konakladığı dönemde aşiretin oğlu ile obanın güzel kızı birbirlerine aşık olur. Aşiretin Beyi, kızı babasından ister. Fakat kızın babası inat eder, kızını vermez. Bu durum onur konusu yaşanınca kanlı bir kavgaya dönüşmüş. İki tarafın erkekleri savaşmış ve beyin oğlu bu kavgada ölmüş ve Aşiret ikiye ayrılmış.

Bunun üzerine erkek tarafı göç ederek Sındırgı yöresinde yeni üç köy oluşturarak buraya yerleşmiş. Diğer tarafta kız, büyük üzüntüyle evine kapanıp halı dokumuş. Dokuduğu halılara şekillerle ve renklerle tüm duygularını yansıtmış. Örnek olarak; kırmızı, ayrılığı; siyah, üzüntüyü; beyaz, umudu; mavi, tükenmeyen umudu; dört nokta, aşkı engelleyen aile bireylerini; Süleyman yıldızı, Bey'in oğlunu; burgular, gönül kilitlenmesini; çapalar, engellenme araçlarını; kırmızıdan pembeye geçiş, evlenme isteğini dile getirmektedir. Bu desen ve renklerle dokunan halılara "Kız Bergama" denilmektedir. Halılarda kök boyalarının başarıyla kullanılması, renginin atmaması ve daima parlak kalması, bu halıların üstünlüğünü göstermektedir.Ayrıca, halıların ev tezgahlarında dokunmuş olması da ayrı bir özellik taşımaktadır. Halıcılık, geleneksel bir el sanatı olmasının getirdiği birikimle ve kültürümüzün üzerinde en net biçimde görüldüğü ürünlerin toplandığı bir alan olarak, diğer ürünlere göre ekonomik üstünlük sağlayabilecek bir sektör durumundadır. Kocaoba, Mazılı, Yenice, Samanlık ve Çağlan köylerinde yapılan halı üretimi iç ve dış pazarlarda ilgi görmektedir...